ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Deklaracja dostępności.
 • Wstęp deklaracji
Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście zobowiązuje  się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
 1. Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki,
 2. Niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 3. Niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 4. Może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
 5. Niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane,
 6. Brak pętli indukcyjnych.
 
Zamierzamy dołożyć starań, aby dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:
 1. Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 3. Mapa strony.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30-09-2020.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 30-03-2023.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt - osobą kontaktową jest Katarzyna Michałowska, adres poczty elektronicznej: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683512444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 • Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).
 
 • Dostępność architektoniczna
 
Do budynku OPS prowadza dwa wejścia. Obiekt przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 11A, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową: posiada podjazd wyposażony w poręcz dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek Ośrodka jest lokalem parterowym, nie posiada pietra oraz windy. Korytarz oraz pomieszczenia biurowe są ogólnie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem. Warunkiem z korzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online. Brak toalety oraz miejsca parkingowego przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-14 12:46:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-14 12:46:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-19 10:01:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »