ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Refundacja VAT - dodatek gazowy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Refundacja VAT - dodatek gazowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-02-10 14:05:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
Refundacja podatku VAT przysługuje dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:
- jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
-
wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.
Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babimoście, Pl. Powstańców Wielkopolskich 11A.
Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Wnioski można składać do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku należy dołączyć:
- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
- dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
- od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
- od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.,
- dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- dochody z gospodarstwa rolnego.
« powrót do poprzedniej strony